Help ons een 19e eeuws vaandel te restaureren!

musstof-190---web

Op 29 januari 2015 opent in het Joods Historisch Museum te Amsterdam een tentoonstelling over “Joden in de Nieuwe Wereld”. Op het Surinaams Museum is het beroep gedaan om een vaandel van Toneelgenootschap Thalia voor deze tentoonstelling in bruikleen ter beschikking te stellen. Het vaandel verkeert echter in zeer kwetsbare staat en zal daartoe eerst gerestaureerd moeten worden. Omdat het een van de oudste textiele voorwerpen uit onze collectie betreft dat niet verloren mag gaan, zetten we ons daar uiteraard voor in. In samenwerking met het Joods Historisch Museum in Amsterdam zijn we op  www.voordekunst.nl  een ‘crowdfunding’ gestart waarmee we de gelden hopen te verzamelen waarmee de restauratie kan worden uitgevoerd. Zie: http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/2496-restauratie-vaandel-toneelvereniging-thalia-paramaribo  Elke bijdrage, hoe klein ook, wordt door ons verwelkomd. Alle cruciale informatie vindt u daar. Wij zullen het zeer op prijs stellen als u dit bericht wilt verspreiden en we spoedig wereldkundig kunnen maken dat onze missie is geslaagd. DANK!

Omdat we van de avond zelf geen geschikte foto hebben, beelden we hierbij ter illustratie een van de deelneemsters aan de du in een diorama van Gerrit Schouten af. Vermoedelijk de Afrankeri.

Omdat we van de avond zelf geen geschikte foto hebben, beelden we hierbij ter illustratie een van de deelneemsters aan de du in een diorama van Gerrit Schouten af. Vermoedelijk de Afrankeri.

Afgelopen zaterdagavond, 17 mei, heeft ook de Stichting Surinaams Museum  meegedaan aan de ‘Museumnacht’, de locale uitvoering van de Internationale Museumdag. Deze dag is ingesteld door de Icom (de International Council of Museums, een culturele afdeling van de United Nations) en wordt sinds de oprichting in 1977 door vele musea wereldwijd ingevuld. Voor Suriname was dat nog niet het geval. Vorig jaar heeft het Rumhuis van de SAB haar deuren geopend, dit jaar was het initiatief meer omvattend en participeerden ook het Surinaams Museum, het Maritiem Museum van de MAS (Maritieme Autoriteit Suriname) en het Kerkelijk Museum van het R.K. Bisdom. Voor alle partijen is de avond succesvol verlopen en is deze activiteit zeker voor herhaling vatbaar, op jaarbasis. Bij het Surinaams museum is er wat denkwerk aan de avond voorafgegaan. Hoe kun je de gasten zo goed mogelijk opvangen, was daarbij de centrale vraag. Het door de ICOM gelanceerde motto was de leidraad: ‘Collections make Connections’. De voorwerpen die worden tentoongesteld hebben een bepaalde betekenis voor mensen. Aan het museum ligt de uitdaging in het uitdiepen van die betekenis. Dit kan door meer over het object te vertellen (na onderzoek), daar een publicatie over te maken, al is het een kleine museumstof. Maar ook door de waarde van het object aan te geven, niet zo zeer in financiële zin, als wel het belang van het voorwerp voor de inhoud van het verhaal dat verteld wordt, maar ook de eventuele nationale betekenis.  Tijdens de museumnacht zijn enkele belangrijke aandachtsgebieden in de schijnwerper geplaatst. Bij elk van die gebieden met zijn eigen objecten was een deskundige gids die toelichting gaf over het onderwerp. De bezoekers van de museumnacht kwamen aan bij het fort aan de Abraham Crijnssenweg en werden ontvangen met een projectie van historische foto’s van de hand van Augusta Curiel . Ze konden rustig kijken naar de afbeeldingen om daarna door te lopen naar het volgende station met een eigen aandachtsgebied. Daar werd aan de hand van een maquette een korte geschiedenis van Fort Zeelandia verteld. Vervolgens liepen de gasten naar het volgende station, waar de auteur van het bijbehorende boek over de aanleg van ‘het Kordonpad’ vertelde. Daarna konden de mensen door naar de oude collecties met voorwerpen van de inheemsen en de marrons. De diorama’s van de eerste Surinaamse kunstenaar die als zodanig naam maakte, Gerrit Schouten, werden belicht door de medeauteur van het boek ‘Met meesterhand vervaardigd’. De laatste locatie die men kon bezoeken was het kakkerlakkengat, de gevangenis waar onder andere Cojo, Mentor en Present drie maanden in isolatie hebben gezeten. Daarnaast was iedereen natuurlijk vrij om op eigen gelegenheid door het zeer sfeervol verlichte fort te dwalen. Ook was er een boekenmarkt. Deze opzet betekende dat er geen opstoppingen of lange wachttijden waren. Alom waren er positieve reacties. Op elke plek werd wel iets verteld wat de bezoeker nog niet wist. Het was dus voor veel bezoekers een opsteker, en vaak hoorden we; ‘Wat hebben we toch een prachtig erfgoed’. En dat was precies de bedoeling van de deelname aan de museumnacht: om mensen te trekken voor een gratis bezoek aan het Surinaams Museum, dat op basis van de collecties en presentaties toch als nationaal museum fungeert. Na turven bleek dat er in totaal 245 bezoekers zijn geweest, waarvan het overgrote deel lokale mensen. Op jaarbasis bezoeken al veel schoolkinderen het museum, maar nu stromen ook de volwassen geïnteresseerden binnen. En dat is alleen maar toe te juichen.

18 Mei a.s. is het Internationale Museumdag. Deze dag werd in 1977 ingesteld door de ICOM (International Council of Museums). De dag is in de eerste plaats bedoeld om mensen ervan bewust te maken hoe belangrijk musea zijn in de ontwikkeling van een samenleving. De afgelopen jaren hebben bijna 30.000 musea in meer dan 120 landen rond deze dag activiteiten georganiseerd. Elk jaar wordt er een thema bedacht. Voor 2014 is dat: “Museum collections make connections”. Dit thema herinnert ons eraan dat musea levende instituten zijn die helpen verbindingen te leggen tussen bezoekers, generaties en culturen over de gehele wereld.  More »

U bent van ons een museumstof gewend met een titel in het Nederlands. Maar bij deze is Engels een noodzaak. Dit is namelijk de titel van een pas uitgegeven boek met als onderschrift: ‘Caribische musea en nationale identiteit’. En je kan de titel natuurlijk wel vertalen in de kop van deze museumstof, maar ‘plantage naar natie’ is toch niet zo klinkend. Vandaar. Dit boek is een uitgave in de serie Inclusive Museums, waar de bekende Indiase museoloog Amareswar Galla (Kopenhagen en Hyderabad) aan verbonden is. Hij is goed bekend met de problematiek van musea in landen in ontwikkeling. Opmerkelijk aan het boek is, dat er de ontstaansgeschiedenis en huidige activiteiten van musea in beschreven staan, en dan blijkt dat beide aspecten in veel ex-koloniale gebieden overeenkomen. More »

In twee van de laatste afleveringen van museumstof (nrs. 222 en 225) kwam het begrip lepra voorbij. Het betrof de schenking van een fotoalbum met foto’s van de leprozerie Bethesda alsmede twee fotoalbums van dr. Lens die zich zo interesseerde voor deze ziekte. 

In de collectie van het museum bevinden zich twee ratels. Deze ratels kennen we tegenwoordig wellicht alleen nog als speelgoed, uitgevoerd in felgekleurd kunststof. Ze bestaan uit een handvat met op top een breed tandrad waaromheen door een ronddraaiende beweging een houten ‘tong’ wordt geslagen. Daardoor ontstaat het zo karakteristieke ratelend geluid. De houten ratels van het museum echter werden vroeger gebruikt door de vuilnisman. Hij kondigde zijn komst door middel van de ratel aan zodat iedereen op tijd zijn vuilnis kon aanbieden. More »

Het kinderboekenfestival is bij uitstek de gelegenheid om een kinder- of jeugdboek te promoten. In 2013 heeft de Stichting Surinaams Museum een jeugdboek uitgegeven met de titel ‘De toverlantaarn van meester Furet’ (in de serie Libri Musei Surinamensis, 7b). Dit boek wordt dit jaar ook op het KBF aan de scholen gepresenteerd. Het is een uitgave gericht op de hoogste klassen van het lager onderwijs en de jongeren van de eerste klassen van mulo en voj. De dames van de educatieve dienst van het museum, Joanna en Sabrina, vertellen eerst het verhaal aan de hand van 18 tekeningen. Het leven van een blankofficier komt voorbij; hij meldt zich als jongeman aan bij de directeur van de plantage, die hem al meteen vertelt dat hij zijn mooie kleren beter in de stad kan laten. Dat belooft niet veel goeds. More »

Drie afleveringen terug bespraken we enkele nieuwe aanwinsten: een fotoalbum over de leprozerie Bethesda en het eerste van twee albums van dhr. Lens, die in de periode 1891 – 1894 in Suriname als arts werkzaam was. Onlangs werd ons het tweede album overhandigd. De beide albums samen tellen ruim 150 foto’s, die behalve familieplaatjes ook stadsgezichten, lokale bevolking en interieurs laten zien. Opnamen van buiten de stad zijn er niet zo veel, wat riviergezichten, bij Berg en Dal bijvoorbeeld of de werkzaamheden op een goudplacer. Omdat dhr. Lens bijzonder geïnteresseerd was in lepra, zien we ook enkele foto’s van leprozen. More »

Evenals in de vorige aflevering zullen we ook nu een bijzondere schenking bespreken. Van de heer D. Rijnbeek kregen we in december jl. een 19e-eeuwse (bus)kruitkist cadeau. Het bijzondere aan deze schenking is, dat de heer Rijnbeek, die enige tijd terug bij het Ministerie van Defensie in Nederland met pensioen ging, als afscheidscadeau graag deze kist mee wilde nemen om vervolgens aan het Surinaams Museum over te dragen. Wat ons betreft een prachtig gebaar! Van de zeer weinige, inmiddels zeldzame exemplaren die bij het ministerie nog over zijn heeft men dus genereus een willen afstaan. More »